ซื้อตั๋วออนไลน์
Attraction location map

ปลากระเบน

ปลากระเบนที่พบทั่วโลกมีมากกว่า 600 ชนิด สำหรับในประเทศไทย ได้มีการสำรวจเมื่อปี 2017 พบปลากระเบน 84 ชนิดทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ในแหล่งน้ำจืด ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จัก กระเบนเจ้าพระยา หรือ กระเบนราหู มากกว่าปลากระเบนน้ำจืดชนิดอื่น เนื่องจากเป็นปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ส่วนของปลากระเบนน้ำเค็มนั้นมีหลากหลายชนิด แต่ชนิดทีรู้จักกันดีคือ ปลากระเบนราหูน้ำเค็ม ปลากระเบนนก ปลากระเบนจุดฟ้า สามารถพบได้ทั้งในทะเลอันดามันและทะเลชายฝั่งอ่าวไทย

 

 

 

 

ปลากระเบนบางชนิดมีพิษรุนแรง ที่พบในน่านน้ำไทยได้แก่ ปลากระเบนชายธง (Cowtail stingrays), ปลากระเบนธง (Whiprays), ปลากระเบนนก (Eagle rays)ปลากระเบนพวกนี้มีเงี่ยงพิษขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายหาง เมื่อเงี่ยงปลาไปทิ่มแทงเหยื่อต่อมพิษจะปล่อยท็อกซินเข้าไปในบาดแผล

ปลากระเบนท้องน้ำ

ลักษณะเด่นของปลากระเบนชนิดนี้คือ หัวที่กลมมนและสันหนามที่ขึ้นอยู่บนหัว พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นใกล้กับชายฝั่ง อาหารหลักของพวกมันเป็นสัตว์จำพวกปูและหอย กระเบนท้องน้ำถูกคุกคามอย่างหนักจากการประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้