ข้ามไปข้อมูลหลัก

มังกรเครา

ชื่อมังกรเครา ได้มาจากลักษณะของผิวหนังใต้คางที่มีลักษณะเป็นหนามแหลม จะพองขยายขึ้น เมื่ออยู่ในภาวะเมื่อเจอศัตรูและต้องทำตัวพองเพื่อข่มขวัญให้ศัตรูกลัว มองดูแล้วจึงคล้ายคลึงกับเคราของมนุษย์

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, ป่าดิบชื้น

มังกรเครา

มังกรเครา หรือ กิ้งก่าเครางามแห่งทะเลทราย มีถื่นกำเนิดอยู่ที่ตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย มักจะพบตาม อาศัยอยู่อย่างสันโดษในธรรมชาติ ทั้งในป่าเนนเขาและแถบทะทราย บางครั้งจะหลบอยู่ใต้โพรงหินเพื่อหลบอากาศที่ร้อนจัด ชื่อมังกรเครา ได้มาจากลักษณะของผิวหนังใต้คางที่มีลักษณะเป็นหนามแหลม จะพองขยายขึ้น เมื่ออยู่ในภาวะเมื่อเจอศัตรูและต้องทำตัวพองเพื่อข่มขวัญให้ศัตรูกลัว มองดูแล้วจึงคล้ายคลึงกับเคราของมนุษย์

มังกรเครา