ข้ามไปข้อมูลหลัก

กิจกรรมสำรวจป่าดิบชื้น

สำรวจความมหัศจรรย์สุดมันส์กับป่าดิบชื้น Rainforest!

  • ทุกวัน
  • รอบโชว์ 11.00 น. และ 14.30 น.
  • เข้าชมฟรี
  • ซีไลฟ์ แบงคอก, ป่าดิบชื้นโบราณ
  • ทุกวัย
ออกผจญภัยภายใต้บรรยากาศป่าดิบชื้นใน 4 โซนย่อย ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแปลกหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกับชมกิจกรรมการให้อาหารเจ้าเสือตอพ่นน้ำ

ซื้อบัตรเข้าชม

Health