Attraction location map

Itämerihaaste

×

Visio

Yhteinen visiomme on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri

Haasteet

Puhdas Itämeri on tuottava Itämeri. Tunnistamme haasteemme meren käyttöpaineiden ja meren tilan
parantamisen yhteensovittamisessa. Haastamme itsemme ja organisaatiomme työhön terveen Itämeren
puolesta vahvistaaksemme yhteistä tunnetta lähivesiemme omistajuudesta ja vastuuta niiden
hyvinvoinnista.

Lupaus

Vastaamme yhteiseen haasteeseen vapaaehtoisesti, lain ja ydintoimintamme vaatimukset ylittävillä toimilla
ja yhteistyöllä vähentääksemme oman toimintamme aiheuttamaa kuormitusta Itämereen ja
vahvistaaksemme myönteisiä vaikutuksia meren tervehtymiseen.

×

Mistä kaikki alkoi?

Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien aloite. Kaupunginjohtajat toimivat työryhmän tukena ja määrittelevät työn päälinjaukset. 

×

Nykytilanne

Itämeri on maapallon nuorin meri. Koostaan huolimatta se on maapallon toiseksi suurin murtovesiallas ja äärimmäisen ainutlaatuinen. Itämeri on myös maailman yksi liikennöidyimmistä meristä ja tämä tietenkin tuo omat haasteensa sen säilymiseen. Itämeren suurimpia ongelmia ovat rehevöityminen, ylikalastus, meriympäristön rakentaminen ja meriliikenne sekä ympäristömyrkkyjen kertyminen mereen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen. Tehokas suojelu auttaa myös muita alueita, sillä suuri osa Suomesta Itämeren valuma-alueella. Itämeren alueiden suojelu auttaa esimerkiksi järvien laatua sekä sisämaan luonnon monimuotoisuutta. 

×

Osallistu sinäkin!

Itämeren suojeluun voit osallistua monilla eri tavoin:

  • Ryhdy vapaaehtoiseksi (esimerkiksi WWF:n kautta)
  • Syö vastuullista ja ympäristöystävällistä ruokaa
  • Ryhdy Itämeri-kummiksi
  • Lähde mukaan Itämerihaasteeseen
×

Mihin tähtäämme?

EU:n yhteisenä tavoitteena on, että kaikki sen meret olisivat hyvässä kunnossa vuoteen 2020 mennessä. Itämeren suojelutavoitteena on esimerkiksi saada kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto sekä turvallinen vesiliikenne. 

×

Ympäristö­järjestelmä

WWF Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Sen avulla voitte pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen Green Office -verkostossa on mukana 443 toimistoa 162 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä lähes 64 000 työntekijää. Muissa maissa on 137 Green Office -toimistoa 105 eri organisaatiosta. Näissä toimistoissa työskentelee yhteensä yli 31 000 työntekijää. Omaa WWF Green Office -verkostoaan hallinnoivat Suomen lisäksi Kiina, Latvia, Pakistan ja Turkki. (Luvut: huhtikuu 2016). 

 

WWF on myöntänyt SEA LIFE Helsingille Green Office -merkin. Merkki myönnetään Green Office -ohjelman kriteerit täyttävälle toimistolle. Green Office soveltuu pieniin ja suuriin toimistoihin, niin yksityisyrityksiin kuin julkishallintoon tai järjestöihin. Toimitilat ovat avainasemassa energiankulutuksessa ja kestävissä ratkaisuissa. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

×

Tapoja on monia

Jokaisella järjestöllä on omat tapansa, joten kannattaa olla suoraa yhteydessä heihin (WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Itämerihaaste). Mikäli et ole varma kunkin järjestön ilmoittautumistavoista, voit myös olla yhteydessä toimistoomme.