Attraction location map

Årskort

SEA LIFE Årskort och Duo årskort

Med vårt årskort kan du besöka SEA LIFE varje dag, om du vill!  

Fördelar med årskort

 

 • Besök SEA LIFE varje dag en under ett år då kortet är giltig ett år från dagen du köper kortet
 • -20% rabatt från SEA LIFE butiken (icke inkl. WWF produkter, poststämpel eller guideböcker)
 • -20% rabatt från varma drycker från Cafe Carccila
 • Speciala evenemang inbjudan under året
 • Årskortet är personligt. Identitetsbevis med foto måste visas om det begärs. 
 • Årskortet måste visas vid biljettkassan under varje besök
Priset från kassan Priset via nätbutiken Du sparar
Vuxen 45€ 44€
Barn 35€ 34€

Duo årskort

 • Duokortet berättigar gratis inträde til SEA LIFE för en vuxen och ett barn (3-14 år) under 12 månader från köp datumet
 • Kortets ägare måste alltid vara med som en person i besöket, men andra besökaren kan vara en annan person per besök gång  
 • Duokortet är behändigt då t.ex. barnets föräldrar kan turas om besök med barnet 
 • -20 % rabatt från SEA LIFE butiken (inte inkl. WWF produkter, guideböcker och frimärken)
 • Duo årskort är personliga. Årskortet måste visas vid varje besök på vår biljettkassa. 
 • Årskortets pris är 64€

Duo årskort kan bara köpas från vår biljettförsäljning.