Attraction location map

Biljetter för skolor och daghem

Pris per lärare Pris per barn Gratis lärare
Inträdesbiljett 5€ 5€ för varje 5. betalande barn
Skydda haven guidning + Inträdesbiljett (på finska eller engelska) 6,50€ 6,50€ för varje 5. betalande barn
Sea Lab-havslaboriatorie skolprogram + Inträdesbiljett (på finska eller engelska) 7€ 7€ för varje 5. betalande barn
Kontakta oss >