Här till huvudinnehållet

Öppettider

Sista inträde en timme före stängdags. Kom ihåg att reservera din besöksdtid före besöket. Ingen inträde till utställningen utan besökstid. Besökstiden kan reserveras via pop-up fönstret på våra hemsidor!