Attraction location map

Oljebekämpning

Det gäller att vara förberedd!

Visste du att...?

Det gäller att agera snabbt när en oljeolycka sker. Då skickas bekämpningstrupper bestående av frivilliga ut.

Östersjön är en av de mest trafikerade havsområden och med förebyggande åtgärder försöker man göra trafiken säker, men man är även förberedda för olyckor.

Att vara förberedd för en möjlig olycka och möjliga räddningsåtgärder är en viktig del av vårt skyddsprojekt. Varautuminen mahdollisiin onnettomuuksiin ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin on yksi tärkeä osa-alue suojeluprojekteissamme. 

Vi här på SEA LIFE vill göra vårt för att vara förberedda för en oljeolycka. Olja som läcker ut i vattnet är skadligt för både flora och fauna. Det mest effektiva sätt att hindra olyckor är med förebyggande åtgärder.

De frivilliga oljebekämpningstrupperna förbereder sig för oljeolyckor och dess bekämpning, genom att dela ut information och skolningar.

SEA LIFE Helsingfors personal har bildat en egen trupp i sammarbete med WWF och vi skolar oss med praktiska övningar, samt föreläsningar. Vid en möjlig olycka kan vi rycka ut och hjälpa WWF och myndigheterna. Vi övar regelbundet och en del av medlemmarna har gått WWFs andra kurser gällande oljebekämpning.

Vill du också vara med? Läs mer i linken här under! 

Tips!

Genom att gå med som frivillig i  WWFs oljebekämpningstrupper, har du möjlighet att hjälpa vid en möjlig oljelycka!

 

Visste du att...?

Det gäller att agera snabbt när en oljeolycka sker. Då skickas bekämpningstrupper bestående av frivilliga ut.

Östersjön är en av de mest trafikerade havsområden och med förebyggande åtgärder försöker man göra trafiken säker, men man är även förberedda för olyckor.

Show previous slide
Show next slide

Visste du att...?

Det gäller att agera snabbt när en oljeolycka sker. Då skickas bekämpningstrupper bestående av frivilliga ut.

Östersjön är en av de mest trafikerade havsområden och med förebyggande åtgärder försöker man göra trafiken säker, men man är även förberedda för olyckor.

Show previous slide
Show next slide

Att vara förberedd för en möjlig olycka och möjliga räddningsåtgärder är en viktig del av vårt skyddsprojekt. Varautuminen mahdollisiin onnettomuuksiin ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin on yksi tärkeä osa-alue suojeluprojekteissamme. 

Vi här på SEA LIFE vill göra vårt för att vara förberedda för en oljeolycka. Olja som läcker ut i vattnet är skadligt för både flora och fauna. Det mest effektiva sätt att hindra olyckor är med förebyggande åtgärder.

De frivilliga oljebekämpningstrupperna förbereder sig för oljeolyckor och dess bekämpning, genom att dela ut information och skolningar.

SEA LIFE Helsingfors personal har bildat en egen trupp i sammarbete med WWF och vi skolar oss med praktiska övningar, samt föreläsningar. Vid en möjlig olycka kan vi rycka ut och hjälpa WWF och myndigheterna. Vi övar regelbundet och en del av medlemmarna har gått WWFs andra kurser gällande oljebekämpning.

Vill du också vara med? Läs mer i linken här under! 

Show previous slide
Show next slide

Att vara förberedd för en möjlig olycka och möjliga räddningsåtgärder är en viktig del av vårt skyddsprojekt. Varautuminen mahdollisiin onnettomuuksiin ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin on yksi tärkeä osa-alue suojeluprojekteissamme. 

Vi här på SEA LIFE vill göra vårt för att vara förberedda för en oljeolycka. Olja som läcker ut i vattnet är skadligt för både flora och fauna. Det mest effektiva sätt att hindra olyckor är med förebyggande åtgärder.

De frivilliga oljebekämpningstrupperna förbereder sig för oljeolyckor och dess bekämpning, genom att dela ut information och skolningar.

SEA LIFE Helsingfors personal har bildat en egen trupp i sammarbete med WWF och vi skolar oss med praktiska övningar, samt föreläsningar. Vid en möjlig olycka kan vi rycka ut och hjälpa WWF och myndigheterna. Vi övar regelbundet och en del av medlemmarna har gått WWFs andra kurser gällande oljebekämpning.

Vill du också vara med? Läs mer i linken här under! 

Show previous slide
Show next slide

Tips!

Genom att gå med som frivillig i  WWFs oljebekämpningstrupper, har du möjlighet att hjälpa vid en möjlig oljelycka!

 

Show previous slide
Show next slide

Tips!

Genom att gå med som frivillig i  WWFs oljebekämpningstrupper, har du möjlighet att hjälpa vid en möjlig oljelycka!

 

Show previous slide
Show next slide