Attraction location map

Guidningar

Guidningar

Obs! Guidningar ordnas preliminärt bara på finska och engelska. Svenskspråkiga guidningar kan inte garanteras och ordnas endast om möjligt.  

 

 

Upplevelsekvart

25€


Läs mer >

Bra alternativ för en kort guidning!

 

Temaguidning

45€


Läs mer >

Välja ett ämne och lära mer! 

 

 

 

Haj Lite

85€


Läs mer >

Se alla favoriter och bekanta dig närmare med dem tillsammans med guiden.