Attraction location map

Rockorna

Det finns över 500 arter av rockor i  våra hav och floder. Deras närmsta släkting är hajen, från vilka de utvecklades över 150 miljoner år sedan!

Lika som hajar, saknar rockorna ett benigt skelett. Istället har de ett skelett av brosk (lika som vår nästipp och öron!). Detta gör att det är lättare för dem att glida midigt runt i vattnet.

Stingrocka

Stingrockorna har en giftig tagg i ändan stjärten. Ifall de känner sig hotade kan de svänga med stjärten och sticka hotet med den giftiga taggen. Efter detta tar det en stund före en ny tagg växer fram, så detta använder dom endast som en sista utväg.

Vi har flera olika rockor i våra bassänger!