Östersjöns kompis

baltic sea helsinki

SEA LIFE har gått med i Helsingfors och Åbo stads Östersjöutmaning.
SEA LIFE bryr sig om Östersjöns tillstånd vilket återspeglas både i personalens arbete och i kommunikationen till kunderna. SEA LIFE främjar positiv miljömedvetenhet och deltar i det marina bevarandearbetet.

Åtgärder till förmån för Östersjön:

Helsinki_partner_logo

1. Sea Life har WWF: s Green Office-märke, som vi fick våren 2010.

Green Office –märket förutsätter att företagets miljöuppgifter är i ordning.

Green Office omfattar följande åtgärder:

  • Minskning av pappersförbrukningen och användning av miljövänligt papper
  • minskning av strömförbrukning för belysning
  • minskning av användningen av plastpåsar
  • arbetstagare regelbubnda fortbildning i miljöfårgor
  • arbetsresor främst med kollektivtrafik, cykel- eller gångtrafik
  • förebyggande av avfall,
  • sortering av sopor och återvinning

2. Sea Life använder grön el, som kommer är producerat med vattenkraft.

3. I utställningen finns en Östersjö –bassäng och en avdelning med finska fiskar. Utställningens infotavlor har information om Östersjön och dess skydd.

4. En ny guidad tur om skyddandet av haven har utvecklats för målgrupper i olika åldrar.

5. År 2011 är dedikerat för miljöskydd. Östersjöinfpormationen kommer att öka i utställningen. SEA LIFE planerar också konkreta åtgärder som rengöring av strändere, mm.

6. I Östersjöfrågor kommer SEA LIFE att samarbeta med Finlands naturskyddsförbund och organisationen Natur och Miljö.

Köp online och spara

starfishSe här öppettider för 2016Här!


Öppettider

Klicka på linken ovan för att se öppettiderna för 2016Hitta oss
Flickr
YouTube
Facebook
Twitter