Attraction location map

Open vanaf 29 mei / Open from the 29th of May

SEA LIFE veiligheidsmaatregelen.

Sea Life Scheveningen opent haar deuren vanaf 29 mei.

Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Inmiddels is dit versoepeld naar ‘vermijd drukte’.

In overleg met burgemeester en veiligheidsregio werken de leden van de Club van Elf dan ook toe naar een gecontroleerde en gedoseerde heropening van dagattracties.

Om te verzekeren dat dit gebeurt binnen de maatregelen van de anderhalvemetersamenleving hebben de dagattracties het protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld. Sea Life Scheveningen sluit zich aan bij dit protocol.

 

Het protocol biedt drie garanties omtrent goede informatievoorziening, extra hygiënemaatregelen en uiteraard de anderhalve meter afstand tussen huishoudens. Voor de totstandkoming van het protocol sloegen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en de Club van Elf de handen ineen.

 1. We zorgen voor 1,5 meter afstand tussen huishoudens.
 2. Dat doen we door een beperkt aantal gasten tegelijk toe te laten, passend bij de betreffende locatie. Je reserveert vooraf online je ticket.
 3. We zorgen voor voldoende en heldere informatie.
 4. Op locatie wordt gezorgd dat er voldoende en heldere informatie aanwezig is door middel van begrijpelijke instructies en bewegwijzering. Het personeel is bovendien goed getraind en attendeert gasten op de afspraken.
 5. We zorgen voor extra hygiënemaatregelen.
 6. Er worden extra hygiënemaatregelen getroffen in de vorm van centrale desinfectiepunten en het vaker schoonmaken van belangrijke contactpunten.

Nieuwe spelregels

 1. Online reserveren voor een bepaalde dag of tijd is verplicht, ook als iemand al een kaartje of voucher heeft.
 2. Alleen de deur uit als iedereen in het gezelschap klachtenvrij is, dus geen koorts, hoesten, niezen, etc.).
 3. Kom alleen of als gezelschap, met mensen uit eenzelfde huishouden.
 4. Kom met eigen vervoer, de capaciteit van het OV is beperkt en moet zoveel mogelijk ontlast worden.

Extra informatie: De openingstijden wijken af van de “normale” openingstijden in mei zodat de dierenverzorgers in alle rust hun aandacht aan de dieren kunnen geven en niet in contact komen met de bezoekers. Wij zijn per 29 mei geopend vanaf 10:00 uur.  

Ook de dagelijkse voerpresentaties zullen helaas geen doorgang vinden om grote drukte op 1 plek te vermijden. 

“Onze medewerkers kijken er naar uit om de bezoekers de mooie onderwaterwereld te laten zien “aldus Boet Hensen, general manager van Sea Life. “De dierenverzorgers hebben keihard gewerkt (en met wisselende teams om risico te vermijden) om de dieren de zorg te geven die ze nodig hebben”.

Sea Life Scheveningen opens its doors from 29th of May.

Until recently, the government's instruction was 'stay at home as much as possible'. In the meantime, this has been relaxed to 'avoid crowds'. In consultation with the mayor and the safety region, the members of the Club van Elf are therefore working towards a controlled and dosed reopening of daytime rides. In order to ensure that this takes place within the measures of the other 1.5 meter society, the day rides have drawn up the 'Safe Together Out' protocol. Sea Life Scheveningen adheres to this protocol.

The protocol offers three guarantees regarding the provision of good information, extra hygiene measures, and, of course, the 1.5 meter distance between households. The Dutch Association of Zoos and the Club of Eleven joined forces in drawing up the protocol.

 

 • We will ensure a distance of 1.5 meters between households. We do this by allowing a limited number of guests at the same time, appropriate to the location in question. You book your ticket online in advance.
 • We provide sufficient and clear information. On location, we ensure that there is sufficient and clear information available by means of comprehensible instructions and signage. In addition, the staff is well trained and draws guests' attention to the appointments.
 • We provide extra hygiene measures. Extra hygiene measures are taken in the form of central disinfection points and more frequent cleaning of important contact surfaces.

 

New rules of play

 1. Booking online for a specific day or time is mandatory, even if someone already has a ticket or voucher.
 2. Only when everyone in the company is symptom-free, so no fever, coughing, sneezing, etc.).
 3. Come alone or as a group, with people from the same household.
 4. Come with your own transport, the capacity of public transport is limited and should be relieved as much as possible.

Additional information: The opening hours deviate from the "normal" opening hours in May so that the animal caretakers can give their attention to the animals in peace and quiet and do not come into contact with the visitors. We will reopen on the 29th of May, our entrance is open from 10:00 am. 

Also, the daily feed presentations will not take place in order to avoid large crowds in one place.

"Our employees look forward to showing the visitors the beautiful underwater world," says Boet Hensen, general manager of Sea Life. "The animal caretakers have worked very hard (and with alternating teams to avoid risk) to give the animals the care they need".

Sea Life Scheveningen opens its doors from 29th of May.

Until recently, the government's instruction was 'stay at home as much as possible'. In the meantime, this has been relaxed to 'avoid crowds'. In consultation with the mayor and the safety region, the members of the Club van Elf are therefore working towards a controlled and dosed reopening of daytime rides. In order to ensure that this takes place within the measures of the other 1.5 meter society, the day rides have drawn up the 'Safe Together Out' protocol. Sea Life Scheveningen adheres to this protocol.

The protocol offers three guarantees regarding the provision of good information, extra hygiene measures, and, of course, the 1.5 meter distance between households. The Dutch Association of Zoos and the Club of Eleven joined forces in drawing up the protocol.

 

 • We will ensure a distance of 1.5 meters between households. We do this by allowing a limited number of guests at the same time, appropriate to the location in question. You book your ticket online in advance.
 • We provide sufficient and clear information. On location, we ensure that there is sufficient and clear information available by means of comprehensible instructions and signage. In addition, the staff is well trained and draws guests' attention to the appointments.
 • We provide extra hygiene measures. Extra hygiene measures are taken in the form of central disinfection points and more frequent cleaning of important contact surfaces.

 

New rules of play

 1. Booking online for a specific day or time is mandatory, even if someone already has a ticket or voucher.
 2. Only when everyone in the company is symptom-free, so no fever, coughing, sneezing, etc.).
 3. Come alone or as a group, with people from the same household.
 4. Come with your own transport, the capacity of public transport is limited and should be relieved as much as possible.