Här till huvudinnehållet

Coronaåtgärder

 

  • BOKA BESÖKSTID - Vi har begränsat antalet besökare, för att säkra ett tryggt besök. Tidsbokningen kan göras via vårt bokningssystem, som hittas på vår hemsida i vänstra nedre hörnet av sidan.
  • SÄKERHETSAVSTÅND - håll säkerhetsavstånd till andra grupper. 

  • HÅLL DIG HEMMA ifall du känner dig sjuk.

  • HANDHYGIEN - vi har handtvätt- och desinficeringsmöjligheter i våra utrymmen.

Vi har påminnelser av dessa anvisiningar runtom i vårt center och vi ber att alla gäster följer dem. 

Vi utför regulärt extra hygienåtgärder i vårt center och vi har även tillagt flera ställen för handdesinfiering i utställningen. Ytor som rörs ofta, desinfieras även regulärt. 

Health