Här till huvudinnehållet

Coronaåtgärder

  • CORONAPASS -vi tar i bruk kontroll av coronapass i sammanband med inträdet för alla från 16 år uppåt, från och med to 9.12. Vi accepterar endast EU:s officiella coronapass.
  • BOKA BESÖKSTID - Vi har begränsat antalet besökare, för att säkra ett tryggt besök. Tidsbokningen kan göras via vårt bokningssystem, som hittas på vår hemsida i vänstra nedre hörnet av sidan.
  • ANSIKTSSKYDD - alla gäster över 12 år skall använda ansiktsskydd under hela besöket.

  • SÄKERHETSAVSTÅND - håll 2 meters säkerhetsavstånd till andra grupper. Vi önskar att ni besöker bara med en grupp individer från samma hushåll.

  • HÅLL DIG HEMMA ifall du känner dig sjuk.

  • HANDHYGIEN - vi har handtvätt- och desinficeringsmöjligheter i våra utrymmen.

Vi har påminnelser av dessa anvisiningar runtom i vårt center och vi ber att alla gäster följer dem. 

Vi utför regulärt extra hygienåtgärder i vårt center och vi har även tillagt flera ställen för handdesinfiering i utställningen. Ytor som rörs ofta, desinfieras även regulärt.