Här till huvudinnehållet

Coronaepidemin

Anvisningar och info om coronaepidemin 

  • BEGRÄNSAT antal gäster - Vi har begränsat antalet gäster som kan komma in i utställningen till max.  10 personer varje timme. 
  • BOKA BESÖKSTID - vi har i användning ett system där du bör boka en besökstid. Den finns på vår hemsida www.sealife.fi. 

  • ANSIKTSSKYDD - varje gäst över 12 år bör använda ansiktsskydd under besöket hos oss.

  • SÄKERHETSAVSTÅND - håll 2 meters säkerhetsavstånd till andra grupper. Vi önskar att ni besöker bara med en grupp individer från samma hushåll.

  • HÅLL DIG hemma om du känner dig sjuk.

 

Vi har dessa samma anvisiningar framme runtom vårt center och vi ber att alla gäster följer dem. Vår personal har fått extra skolning om anvisningarna och epidemin så de hjälper er gärna om det behövs.

Vi utför regulärt extra hygieniska åtgärder i vårt center och vi har även tillagt flera ställen för handdesinfiering i utställningen. Ytor som rörs ofta, desinfieras även regulärt.