Här till huvudinnehållet

Skyddsviken

Vet du vilken påverkan bottentrålning har på fiskbestånden? I slutet av utställningen i Skyddsviken får du svar på den frågan, samt flera andra frågor gällande skyddandet av haven och dess invånare.

Health