ข้ามไปข้อมูลหลัก

สัมผัสมุมมองใหม่ใต้ท้องทะเลกับ Undersea Explorer VR

 • ทุกวัน
 • ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 19.00 น. ทุกวัน (รอบการให้บริการทุกๆ 1 ชั่วโมง)
 • 350 บาท
 • ชั้นที่ตั้ง, ชั้น B1
 • ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป (เด็กอายุ 3-11 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลขณะร่วมกิจกรรม)
สัมผัสมุมมองใหม่เสมือนจริงที่! เดินทางสู่ห้วงลึกของมหาสมุทรด้วยประสบการณ์ล้ำสมัยอันน่าตื่นเต้นได้ทั้งครอบครัว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่เคาน์เตอร์กิจกรรมเพื่อจองที่นั่ง

ซื้อบัตรเข้าชม

ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศด้านความปลอดภัย

 • ส่วนสูงขึ้นต่ำ 40 นิ้ว/1 เมตร
 • เด็กอายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า 13 ปีจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • น้ำหนักของผู้เล่นจะต้องไม่เกิน 472 ปอนด์ / 214 กก.
 • เครื่องเล่นรองรับ 1 คน/ที่นั่งเท่านั้น โดยห้ามอุ้มเด็กทารกในขณะเล่นเครื่องเล่น และผู้เล่นจะต้องนั่งอยู่บนเครื่องเล่นตลอดเวลา
 • ห้ามพกร่ม กล้องถ่ายรูป สวมใส่เครื่องประดับหรือสิ่งชองที่ร่วงหล่นได้ ผู้ที่มีผมยาวกรุณารวบผม
 • ห้ามรับประทาณอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม
 • อุปกรณ์เฮดเซ็ทที่สวมควรแน่นพอดีกับศีรษะและไม่หลุดออก
 • ผู้เล่นจะต้องสามารถควบคุมส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายได้ในขณะเล่นเครื่องเล่น ต้องสามารถนั่งตัวตรงได้โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และต้องสามารถเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องเล่นได้โดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแล
 • หากรู้สึกเวียนศีรษะ สับสน หรือไม่สบายขณะอยู่บนเครื่องเล่น ให้ถอดชุด VR ออกและรอจนเครื่องเล่นหยุดก่อนลงจากเครื่องเล่น
 • กรุณาอย่าโน้มตัวเข้าออกจากเครื่องเล่นในขณะที่เครื่องเล่นกำลังทำงาน
 • กรุณาอย่าเดินออกจากโซนเครื่องเล่นในขณะที่ยังสวมใส่อุปกรณ์อยู่

เครื่องเล่นนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีสภาวะทางร่างกายดังนี้ : ผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัดหรือป่วย ผู้ที่มีปัญหาด้านโรคหัวใจ ปัญหาหลัง คอ หรือกระดูก แขนขาหัก ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือหลอดเลือดโป่งพอง ผู้ที่มีสภาวะความไวต่อแสงกระตุ้น (photosensitive epilepsy) สตรีมีครรภ์ และผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด

 

เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ผู้เล่นควรมีสภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง มีเพียงตัวท่านเองเท่านั้นที่ทราบถึงสภาพร่างกายและขีดจำกัดของตนเอง หากท่านไม่แน่ใจถึงสภาพร่างกายของตน สงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงด้วยเหตุใดก็ตาม หรือการเล่นเครื่องเล่นอาจส่งผลปัญหาทางสุขภาพที่มีอยู่รุนแรงขึ้น กรุณาอย่าเล่นเครื่องเล่น

Health