ข้ามไปข้อมูลหลัก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

มาตรการความปลอดภัยในการเปิดให้บริการ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการในสถานที่ของเรา เพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีของผู้เข้าชมทุกท่าน

- การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 สำหรับพนักงานทุกคน

- การตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ

- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าชม

- ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกแห่งภายในซีไลฟ์ แบงคอก ทุก 1 - 2 ชั่วโมง

- เพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ คาเฟ่ และบริเวณที่นั่ง

- จัดเตรียมที่กั้นระหว่างเคาน์เตอร์ รวมถึงพื้นที่ที่มีการปฏิสัมพันธ์ เช่น บริเวณหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการต่างๆ

- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ทุกพื้นที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาดมือ

- มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลหลังปิดให้บริการทันที

- จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้เข้าชม:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วยปกป้อง เเละเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชม จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่วางไว้ ดังนั้นหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ท่านนั้นออกจากสถานที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

การยอมรับความเสี่ยง:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯ นำมาใช้ มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ดังนั้นลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม จะต้องรับทราบถึงความเสี่ยวดังกล่าวและพิจารณาในการรับความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก

ซีไลฟ์ แบงคอก ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของลูกค้าและสัตว์และพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะได้พบกับมาตรฐานระดับสูง โปรดช่วยเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเรายังคงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย อันจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

ในเงื่อนไขการเข้าชมนี้ มีคำจำกัดความดังต่อไปนี้:

สถานที่ท่องเที่ยว: ทั้งหมดหรือบางส่วนของ ซีไลฟ์ แบงคอก

ซีไลฟ์ แบงคอก/เรา/พวกเรา: บริษัท สยามโอเชี่ยนเวิลด์กรุงเทพ จำกัด ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น B1-B2, สยามพารากอน, 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณได้รับการยอมรับจากสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขการเข้าชมดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุณอาจถูกให้ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของ ซีไลฟ์ แบงคอก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน การเรียกร้องใดๆ ที่เราอาจมีต่อคุณหรือเกิดจากการกระทำของคุณเหล่านี้ปราศจากอคติใดๆ ในขณะที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลโดยบุคลากรของเราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับคำสั่งในนามของเรา ซีไลฟ์ แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าชมเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเข้าสู่ซีไลฟ์ แบงคอก คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของคุณเองโดยคำนึงถึงเงื่อนไขทางการแพทย์ส่วนบุคคลใดๆก็ตาม บุคคลทุกคนในและรอบ ๆ สถานที่ท่องเที่ยวควรประพฤติตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดเวลา

บททั่วไป:

ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้รถเข็นและสกูตเตอร์ เป็นอุปกรณ์การขนส่งเพียงอย่างเดียวที่ได้รับอนุญาตภายในสถานที่ท่องเที่ยว

ความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการ:

เราจะพยายามทำให้มั่นใจว่าทุกส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจะสามารถเปิดให้บริการสำหรับแขกที่มาเยือน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปิดและเปลี่ยนรายการการแสดง จุดเข้าชมและการแสดงของสัตว์ และ / หรือเวลาทำการของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ซีไลฟ์ แบงคอกสามารถใช้ดุลยพินิจในการสงวนสิทธิ์ในการปิดทั้งหมดหรือบางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา หรือสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนของบุคคลที่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว โดยเหตุผลในการปิดหรือการจำกัดใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้ อาจรวมถึงเหตุผลทางเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน หรือความสามารถในการรองรับของสถานที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีกิจกรรมพิเศษหรือเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือ ถ้าซีไลฟ์ แบงคอกพิจารณาสถานการณ์แล้วว่ามีความสมเหตุสมผล หากสถานที่ใด ๆ ถูกปิดด้วยเหตุผลใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอตั๋วทดแทนสำหรับการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่อื่นหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชย

สิทธิของเราที่จะเชิญคุณออกไป:

ซีไลฟ์ แบงคอกทำหน้าที่อย่างมีเหตุผลตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าชม การห้ามมิให้เข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวหรือให้ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอเงินคืน ให้แก่บุคคลแสดงหรือเข้าข่ายว่าจะมีพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความบันเทิง และ / หรือ ความปลอดภัยของแขกคนอื่น ๆ พนักงานหรือสัตว์ หรือผู้ที่กระทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และ / หรือ ไม่พึงประสงค์ในขณะที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะโดยรถบัส รถโค้ชหรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เราอาจได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อถือได้ ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในทรัพย์สิน/สถานที่ท่องเที่ยวของซีไลฟ์ แบงคอก ซึ่งในความเห็นของเรา การกระทำดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และ / หรือ ความเพลิดเพลินของแขกคนอื่น ๆ พนักงานหรือสัตว์ ผู้ที่ใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่รุนแรง ก้าวร้าว ข่มขู่ หรือดูถูกเหยียดหยามหรือพฤติกรรมใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนความสงบ ผู้ที่ปีนขึ้นไปหรือยืนอยู่บนสิ่งกีดขวาง กำแพง จุดแสดงนิทรรศการหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ที่เข้าหรือพยายามเข้าส่วนใดส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวใด ๆ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามหรือต้องห้ามตามที่ซีไลฟ์ แบงคอกกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายหรือดำเนินคดีกับบุคคลใด ๆ ที่เราพบว่าสร้างความเสียหายหรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณพื้น ผนังกั้น กำแพง จุดแสดงนิทรรศการ สิ่งทอหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ หรือสัญลักษณ์ใดๆที่ได้จัดแสดงไว้ หรือมองการนำเสนอใดๆที่สามารถมองเห็นได้ทุกชนิด หรือกลุ่มบุคคลที่อาจถูกพิจารณาตัดสินได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ ล่วงละเมิด หรือดูหมิ่น หรือเคยกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลใด ๆ รายงานบุคคลนั้นต่อซีไลฟ์ แบงคอกหรือผู้ที่พยายามที่จะฝ่าฝืนเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือถูกพบในสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ โดยไม่มีตั๋วที่ถูกต้อง หรือผู้ที่ได้ซื้อ หรือรับตั๋ว หรือบัตรกำนัลส่วนลดจากการออกตั๋ว หรือซีไลฟ์ แบงคอกมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า พวกเขาได้ซื้อตั๋วจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาต หากแขกที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการเข้าชมใด ๆ เหล่านี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม บุคคลกลุ่มดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธการเข้าหรือให้ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามดุลยพินิจของซีไลฟ์ แบงคอกโดยไม่ได้รับเงินคืน

ตั๋ว / ค่าเข้าชม:

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอายุของผู้ซื้อบัตรเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2667 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ทุกคนที่เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าเข้าชมหรือมีตั๋วที่ถูกต้อง
 • บัตรเข้าชมเด็ก สำหรับ ผู้มีอายุ 2 - 11 ปี (*เด็กต่ำกว่า 2 ปี เข้าฟรี)
 • บัตรเข้าชมผู้ใหญ่ สำหรับ ผู้มีอายุ 12- 59 ปี
 • บัตรผู้สูงอายุ สำหรับ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวได้ฟรี
 • ห้ามมิให้มีการขายตั๋ว / บัตรกำนัลโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากซีไลฟ์ แบงคอกเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือเสนอขายสินค้าใด ๆ ให้กับลูกค้าภายในพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยว สัญญาที่มีผลผูกพันระหว่าง บริษัท เมอร์ลิน แอทแทรคชั่นส์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งดำเนินการในนามของ บริษัท สยามโอเชี่ยนเวิลด์กรุงเทพ จำกัด เกิดขึ้นเมื่อหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการยืนยันการจองให้ข้อมูลอ้างอิงการจองแก่คุณ สัญญานี้และเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกควบคุมโดยกฎหมายอังกฤษ
 • ตั๋วทั้งหมดไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถขายต่อและค่าตั๋วจะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติหากมีการถ่ายโอนใดๆ  สำหรับค่าตั๋วที่ซื้อจะมีผลเฉพาะวันที่ที่พิมพ์บนตั๋วเท่านั้น
 • ตั๋วอาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับกิจกรรมพิเศษ และ / หรือ สำหรับการเข้าสู่บางส่วนของแหล่งท่องเที่ยวและอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าชมแยกต่างหากในส่วนนี้
 • ตั๋วจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้หากได้รับความเห็นชอบจากซีไลฟ์ แบงคอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
 • ตั๋วที่จองล่วงหน้าจะไม่สามารถขอคืนได้ ในกรณีที่มีการปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อ้างถึงในเงื่อนไขการเข้าร่วมเหล่านี้ ตั๋วที่ไม่ได้ลงวันที่จองล่วงหน้า ไม่ได้รับประกันการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วุ่นวายหรือในวันที่มีกิจกรรมพิเศษ
 • ตั๋วที่จองทางออนไลน์จะถูกจัดส่งตามขั้นตอนการจัดส่งทาง email 
 • หากมีการซื้อตั๋วในนามของลูกค้าท่านอื่น ๆ ผู้ซื้อยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้เหล่านี้ในนามของลูกค้าทุกคนและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคนในกลุ่มปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าชมเหล่านี้
 • ตั๋วจะต้องถูกเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาเพื่อมอบให้ซีไลฟ์ แบงคอกตรวจสอบหากจำเป็น
 • ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมในสถานที่ท่องเที่ยวเว้นแต่จะมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และในขณะที่เด็กคนดังกล่าวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
 • ซีไลฟ์ แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัด ด้านอายุที่อ้างถึงในเงื่อนไขนี้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจต้องคำนึงผลกระทบด้านความปลอดภัย

พฤติกรรมของคุณ:

 • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่แขกอื่นหรือสัตว์ หรือสร้างความสับสนใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแหล่งท่องเที่ยว ห้ามสูบบุหรี่ (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า) โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากในพื้นที่สูบบุหรี่ที่กำหนดไว้
 • การแต่งกายและบุคลิกของคุณจะต้องเหมาะสำหรับการเที่ยวแบบครอบครัว
 • คุณต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม (หมายรวมถึงเสื้อผ้าและรองเท้า) ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว หากคุณสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง คุณจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือให้ออกจากสถานที่ท่องเที่ยว

การรักษาความปลอดภัย:

 • เพื่อป้องกันอาวุธร้ายแรงหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายจากการถูกนำเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว คุณได้รับการยอมรับจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีเงื่อนไขว่าหากได้รับการร้องขอคุณจะอนุญาตให้ตัวเอง และ / หรือ ทรัพย์สินของคุณถูกตรวจค้น
 • ห้ามนำอาวุธ ดอกไม้ไฟ ประทัด ระเบิดควัน ขวดแก้วหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว
 • ห้ามโยนสิ่งของใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือกระทบกระเทือนต่อความเพลิดเพลินของลูกค้าท่านอื่นโดยเด็ดขาด
 • บุคคลใดที่พบว่ามีพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือเป็นอันตรายจะถูกพาออกจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ได้สิทธ์ในการคืนเงินและเราขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดี
 • การดื่มสุราและสิ่งที่ทำให้มึนเมาจะได้รับอนุญาตเฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตภายในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นสุราและสิ่งที่ทำให้มึนเมาไม่อาจนำเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเว้นได้แต่จะได้รับอนุญาตจากซีไลฟ์ แบงคอก และบุคคลที่พบว่ามีแอลกอฮอล์ หรือผู้ที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหรือถูกพาออกจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่อาจเรียกร้องสิทธิคืนเงินใด ๆ
 • การใช้สารที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และบุคคลใดก็ตามที่พบว่ามีการครอบครอง ใช้หรือผู้ที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารที่ผิดกฎหมาย จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าชมหรือถูกพาออกจากสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน
 • กล้องวงจรปิดถูกใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้แสดงถึงขอบเขตของพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกล้องวงจรปิด สิ่งของ สัมภาระและทรัพย์สินใดๆ ที่คุณนำติดตัวเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้คุณนำสิ่งของมีค่าเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

สัตว์เลี้ยง:

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด (ยกเว้นสุนัขนำทาง, สุนัขช่วยเหลือด้านการได้ยินและสุนัขช่วยเหลือที่ถูกลงทะเบียนไว้) เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับการดูแลหรือพบว่ามีความผิดปกติ

การถ่ายภาพ:

 • หากไม่ได้รับถูกห้ามอย่างเด็ดขาด คุณจะได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพและบันทึกภาพภายในสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ขาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
 • ในการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมเหล่านี้คุณรับทราบว่าซีไลฟ์ แบงคอกอาจร้องขอเข้าถึงภาพถ่ายที่ถ่ายและวิดีโอคลิปที่คุณถ่ายและขอให้ลบรูปถ่าย และ / หรือ ภาพบางส่วน หากถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของ ลูกค้าท่านอื่น ๆ และ / หรือ พนักงาน โดยการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ถ่ายภาพ และ / หรือ จับภาพวิดีโอของบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น และคุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดการถ่ายภาพ / การถ่ายทำทุกครั้งในสถานที่ต่างๆ
 • ในบางครั้งที่ซีไลฟ์ แบงคอกหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ดำเนินการถ่ายภาพและ / หรือบันทึกวิดีโอในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการถ่ายภาพติดลูกค้าไปในสื่อนั้นๆ ดังนัั้น การเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว/ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการเข้าชมเหล่านี้และคุณยอมรับว่าซีไลฟ์ แบงคอกหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตอาจใช้ภาพดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อส่งเสริมการขาย การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใด ๆ และยอมรับว่าลิขสิทธิ์ในสื่อเหล่านี้ขึ้นอยู่กับซีไลฟ์ แบงคอกหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต (แล้วแต่กรณี)

ความรับผิดของเรา:

ซีไลฟ์ แบงคอกจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ / หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (รวมถึงความทุกข์ ความไม่สะดวก ความวิตกกังวลหรือการสูญเสียความบันเทิงจากสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากการอพยพ) สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรผ่านรายปีของ ซีไลฟ์ แบงคอก

 • บัตรผ่านรายปีจะใช้ได้กับ/โดยผู้ถือบัตรที่มีชื่อเท่านั้น ซึ่งจะแสดงรูปถ่ายซึ่งจะต้องมีภาพเหมือนจริงของผู้ถือบัตรและอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าบัตรรายปีต้องนำบัตรรายปีตัวจริงยื่นแสดงต่อพนักงานเพื่อเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก โดย
 • สำเนาของบัตรผ่านรายปี ซีไลฟ์ แบงคอก จะไม่ถูกยอมรับ
 • การใช้หรือพยายามใช้บัตรผ่านรายปี โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้มีการเพิกถอนบัตรผ่านรายปีโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การแบ่งปันบัตรถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการพยายามใช้บัตรผ่านรายปีโดยบุคคลอื่นที่มีชื่อหรือภาพถ่ายไม่ตรงกับบัตร จะส่งผลให้ถูกปฏิเสธการเข้าชมและการถูกเพิกถอนบัตรประจำปีโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล โดยไม่มีการชดเชยให้แก่บุคคลใดรวมถึงผู้ที่มีชื่อตามบัตร
 • การครอบครองบัตรผ่านรายปีไม่ได้รับประกันการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของแต่ละสถานที่รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • การครอบครองหรือการใช้บัตรผ่านรายปีไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวได้ทันทีในช่วงเวลาเร่งด่วน
 • บัตรผ่านรายปีทั้งหมดจะถูกขายโดยไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถถ่ายโอนได้
 • หากคุณทำบัตรผ่านรายปี ซีไลฟ์ แบงคอก หาย คุณจะต้องกลับไปที่สถานที่ออกบัตรเพื่อพิมพ์บัตรใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อบัตร
 • หากบัตรของคุณถูกขโมยคุณจะต้องแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจเพื่อขอหมายเลขอ้างอิงอาชญากรรมและไปยังสถานที่ออกบัตรเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรกำนัลส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

 1. บัตรกำนัลนี้ให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าชมในการเข้าฟรีหนึ่งครั้ง เมื่อซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่แบบชำระเงินเต็มราคาหรือตั๋วส่วนบุคคล หากต้องการแลกข้อเสนอพิเศษนี้:
 2. หากท่านผู้ถือบัตรกำนัลซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ / บุคคลของ ซีไลฟ์ แบงคอก ในราคาเต็ม จากนั้นท่านจะสามารถพาผู้ใหญ่หรือเด็กหนึ่งท่าน เข้าชมในแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันในวันเดียวกันได้ฟรี ราคาต่ำสุดในการเข้าชมคือการเข้าชมฟรี ข้อเสนอนี้สามารถแลกได้กับราคาบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ บัตรกำนัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด บัตรกำนัลจะเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติหากมีการขายเสนอขายหรือหากมีความพยายามหรือข้อเสนอใด ๆ ในการถ่ายโอนคูปองเพื่อสร้างมูลค่า
 3. โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรกำนัลของท่าน
 4. ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดทำการตลอดปี โปรดตรวจสอบปฏิทินการดำเนินงานของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบวันที่และเวลาที่เปิดทำการของสถานที่ท่องเที่ยวได้ล่วงหน้าทางเว็บไซต์
 5. โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถจองข้อเสนอนี้ออนไลน์ได้
 6. คูปองและรหัสที่ไม่ซ้ำกันยังคงเป็นทรัพย์สินของซีไลฟ์ แบงคอกตลอดเวลาและซีไลฟ์ แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการครอบครองคูปองได้ตลอดเวลา ตั๋วที่ซื้อพร้อมบัตรกำนัลจะต้องแสดงและส่งมอบที่ประตูทางเข้าและไม่สามารถแสดงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับผู้ใหญ่และบุคคลที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปที่ ซีไลฟ์ แบงคอก
 1. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าชมได้ฟรี ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก สำหรับบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ (ตามข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว) แต่มีอายุ / ความสูง ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็ก
 1. ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก
 1. ข้อเสนอสามารถใช้ได้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น บัตรกำนัลไม่สามารถถ่ายโอน / ขายต่อ การถ่ายโอนหรือการขายคูปองจะถือเป็นโมฆะ ไม่รับถ่ายเอกสาร ราคาค่าเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (เช่นผู้สูงอายุ, ตั๋วครอบครัว), โปรแกรมรางวัล / ลูกค้าประจำ, ตั๋วที่ซื้อล่วงหน้า, ตั๋วรวม, ตั๋วประจำปี, ตั๋วออนไลน์หรือการจองแบบกลุ่ม / การจองล่วงหน้า
 1. ฟรีหนึ่งรายการต่อรหัสที่ไม่ซ้ำกันหรือต่อคูปอง
 1. สถานที่ท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการปฏิเสธการเข้าและการปิดและ / หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงการปิดสถานที่ท่องเที่ยวและการถอดจอแสดงผล ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่น ๆ
 1. คุณสมบัติและ / หรือการแสดงที่ระบุบนคูปองไม่สามารถใช้ได้ในทุกแหล่งท่องเที่ยว
 1. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวด้านล่างเพื่อรับชมข้อมูลล่าสุด ก่อนที่คุณจะเข้าเยี่ยมชม
 1. สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของบัตรกำนัลกรุณาโทร 02-687 2000 สำหรับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวโปรดเยี่ยมชม visitsealife.com/bangkok 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล 50%

บัตรกำนัลนี้ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือพร้อมครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สูงสุดถึง 3 ท่าน ลด 50% สำหรับตั๋วใด ๆ เพื่อแลกรับข้อเสนอพิเศษนี้:

 1. บัตรกำนัลนี้มอบสิทธิ์ได้สูงสุด 4 ท่านสำหรับส่วนลด 50% ค่าบัตรผ่านประตูแบบบุคคลที่ ซีไลฟ์ แบงคอกซึ่งสามารถแลกได้ที่ประตูทางเข้า บัตรกำนัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด บัตรกำนัลจะเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติหากมีการขาย เสนอขายหรือหากมีความพยายาม หรือข้อเสนอใด ๆ ในการถ่ายโอนคูปองเพื่อสร้างมูลค่า
 2. โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรกำนัลของท่าน
 3. ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดทำการตลอดปี โปรดตรวจสอบปฏิทินการดำเนินงานของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบวันที่และเวลาที่เปิดทำการของสถานที่ท่องเที่ยวได้ล่วงหน้าทางเว็บไซต์
 4. โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถจองข้อเสนอนี้ออนไลน์ได้
 5. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้กับบัตรผ่านประตูแบบมาตรฐานเท่านั้นและไม่สามารถใช้สำหรับการเข้าสถานที่สำคัญในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วแบบผสมใด ๆ
 6. คูปองและรหัสที่ไม่ซ้ำกันยังคงเป็นทรัพย์สินของซีไลฟ์ แบงคอกตลอดเวลาและซีไลฟ์ แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการครอบครองคูปองได้ตลอดเวลา ตั๋วที่ซื้อพร้อมบัตรกำนัลจะต้องแสดงและส่งมอบที่ประตูทางเข้าและไม่สามารถแสดงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 1. สำหรับผู้ใหญ่อายุ 11 ปีขึ้นไปที่ ซีไลฟ์ แบงคอก
 2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าชมได้ฟรี ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก สำหรับบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ (ตามข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว) แต่มีอายุ / ความสูง ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำหรับเด็ก
 3. ผู้เข้าชมที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก
 4. ข้อเสนอสามารถใช้ได้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น บัตรกำนัลไม่สามารถถ่ายโอน / ขายต่อ การถ่ายโอนหรือการขายคูปองจะถือเป็นโมฆะ ไม่รับถ่ายเอกสาร ราคาค่าเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (เช่นผู้สูงอายุ, ตั๋วครอบครัว), โปรแกรมรางวัล / ลูกค้าประจำ, ตั๋วที่ซื้อล่วงหน้า, ตั๋วรวม, ตั๋วประจำปี, ตั๋วออนไลน์หรือการจองแบบกลุ่ม / การจองล่วงหน้า
 1. สถานที่ท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการปฏิเสธการเข้าและการปิดและ / หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงการปิดสถานที่ท่องเที่ยวและการถอดจอแสดงผล ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่น ๆ
 2. คุณสมบัติและ / หรือการแสดงที่ระบุบนคูปองไม่สามารถใช้ได้ในทุกแหล่งท่องเที่ยว
 3. ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยวด้านล่างเพื่อรับชมข้อมูลล่าสุด ก่อนที่คุณจะเข้าเยี่ยมชม
 4. สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของบัตรกำนัลกรุณาโทร 02-687 2000 สำหรับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวโปรดเยี่ยมชม visitsealife.com/bangkok 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง

 1. การจองของคุณ  หัวหน้ากลุ่มจะต้องได้รับมอบอำนาจให้ทำการจองบนพื้นฐานของเงื่อนไขการจองเหล่านี้ โดยบุคคลทุกคนที่มีชื่อในการจองและโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของสมาชิกกลุ่มทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในการทำการจอง หัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่ชำระเงินทั้งหมด หัวหน้ากลุ่มจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ในวันที่ทำการจอง การจองทั้งหมดจะต้องทำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจอง คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการจองของเรา การจองของคุณจะได้รับการยืนยันโดยการอ้างอิงการจอง เราจะยืนยันการจองของคุณอีกครั้งทางอีเมล การยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณป้อน / ระบุในเวลาที่ทำการจอง อย่างไรก็ตามหากคุณมีการกรองสแปมในบัญชีอีเมลของคุณ อีเมลของเราอาจไม่สามารถติดต่อคุณได้ บัตรกำนัลอีเมลของคุณจะใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินสำหรับบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ คุณจะต้องแสดงอีเมลยืนยันนี้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชม คุณต้องนำอีเมลยืนยันไปด้วยไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าชมได้ โปรดตรวจสอบการยืนยันการจองของคุณอย่างถี่ถ้วนทันทีที่คุณได้รับ และติดต่อเราทันทีหากข้อมูลใด ๆ ในการยืนยันดูเหมือนจะไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอาจไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
 1. ชำระเงิน :ต้องชำระเงินเต็มจำนวนในเวลาที่ทำการจอง
 1. สัญญาของคุณ : สัญญาผูกพันระหว่างเราเกิดขึ้นเมื่อหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการยืนยันการจองให้ข้อมูลอ้างอิงการจองแก่คุณ สัญญานี้และทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎหมายไทย 
 2. ราคาตั๋วของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อเสนอสุดคุ้มกับตั๋ว ในกรณีที่เป็นไปได้อาจจะเสนอส่วนลดในอัตราค่าเข้าชม อาจมีข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลและในบางกรณีราคาอาจสูงขึ้นหรือลดลง ราคาตั๋วของคุณจะได้รับการยืนยันเมื่อทำการจอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งในราคาที่ถูกโฆษณาและราคาที่ได้รับการยืนยัน
 3. การเปลี่ยนแปลงโดยคุณ เมื่อออกหมายเลขอ้างอิงการจองแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือโอนการจองของคุณได้
 4. การยกเลิกโดยคุณ หากคุณหรือสมาชิกในกลุ่มของคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจองเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว หัวหน้ากลุ่มจะต้องแจ้งเราทันที การยกเลิกทั้งหมดจะต้องทำโดยการติดต่อกับเว็บไซต์ ทันทีที่คุณยกเลิก หมายเลขยืนยันหรือบัตรกำนัลทางอีเมลที่ไม่ซ้ำกันของคุณจะกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถแลกได้ เราขอแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถคืนเงินสำหรับการจองที่ถูกยกเลิกได้
 5. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกโดยเรา : ในบางครั้ง เราต้องทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดและรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งก่อนและหลังการจอง และยกเลิกการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น หากเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือมีการยกเลิก เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด หากมีเวลาให้ทำก่อนที่คุณจะออกเดินทางเราจะเสนอทางเลือกให้คุณดังต่อไปนี้:

(a) ยอมรับข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงหรือ

(b) การซื้อข้อเสนอตั๋วทางเลือกจากเรา หากวันที่อื่นที่เลือกมีราคาแพงน้อยกว่าวันแรกของคุณเราจะคืนเงินส่วนต่างให้ แต่ถ้าวันนั้นแพงกว่าเราจะไม่ขอให้คุณจ่ายเพิ่ม

(c) ยกเลิกหรือยอมรับการยกเลิก ซึ่งในกรณีนี้คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายให้เรา โปรดทราบว่าตัวเลือกข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ในทุกกรณี ความรับผิดของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกที่สำคัญนั้น จำกัดเพียงการเสนอตัวเลือกดังกล่าวให้คุณ เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่าย ราคาหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใด ๆ

 1. เหตุสุดวิสัยยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ เราเสียใจที่เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดหรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดจากความพร้อมในการตอบสนองรวดเร็วตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อการป้องกันหรือคุณได้รับผลกระทบ อธิบายอย่างชัดเจนในข้อ 9 (1) ด้านล่าง) อันเป็นผลมาจาก "เหตุสุดวิสัย" ในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่เราหรือผู้จัดหาบริการสงสัยว่าไม่สามารถทำได้ แม้จะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดหรือหลีกเลี่ยงแล้วก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงสงครามหรือการคุกคามของสงคราม จลาจล การปะทะกันทางแพ่ง การขู่ว่าจะก่อการร้ายหรือการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นจริง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือนิวเคลียร์ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ไฟไหม้ และเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 2. ความรับผิดของเราต่อคุณ

(1) เราสัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าการจัดเตรียมตั๋วที่เราได้ตกลงที่จะทำ ดำเนินการหรือให้บริการ ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของเรากับคุณ จะทำ ดำเนินการ ด้วยทักษะและการดูแลที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่า ภายใต้เงื่อนไขการจองนี้ เราจะยอมรับความรับผิดชอบหากว่าเกิดเหตุการณ์ดังนี้ ตัวอย่างเช่นคุณเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเป็นการส่วนตัว หรือข้อตกลงตามสัญญาของคุณไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ตามที่สัญญาไว้ หรือพิสูจน์ได้ว่าเกิดข้อบกพร่องเนื่องจากตัวเราเอง พนักงาน ตัวแทนของเรา หรือซัพพลายเออร์ของเรา ที่ได้ใช้ทักษะและการดูแลที่เหมาะสมในการดำเนินการ ในการสร้างหรือการจัดเตรียมให้ตามสัญญาของคุณ โปรดทราบว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะแสดงว่าทักษะและการดูแลที่เหมาะสมนั้นไม่ได้ถูกใช้หากคุณต้องการเรียกร้องสิทธิ์จากเรา นอกจากนี้เราจะรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่พนักงานตัวแทนและซัพพลายเออร์ของเราทำหรือละเว้น ถ้าพวกเขาทำหน้าที่ในช่วงเวลาของการจ้างงาน (สำหรับพนักงาน) หรือดำเนินงานที่เราได้ขอให้พวกเขาทำ (สำหรับตัวแทนและซัพพลายเออร์)

(2) เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การเสียชีวิต การสูญเสีย (ตัวอย่างเช่นการสูญเสียความสนุกสนาน) ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ราคาหรือผลกระทบอื่น ๆ หรือการอ้างสิทธิ์ขอคำอธิบายใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งต่อไปนี้:

 • การกระทำ และ / หรือ การละเว้น ของบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือสมาชิกคนใดในกลุ่มของพวกเขา

หรือ•การกระทำ และ / หรือ การละเว้น ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมและสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้

หรือ• 'เหตุสุดวิสัย' ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8

(3) โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อบริการใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของเรา ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมใด ๆ ที่ซัพพลายเออร์รายใดตกลงที่จะให้บริการแก่คุณ ในกรณีที่ไม่มีการโฆษณาบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในแผ่นพับหรือเว็บไซต์ของเราและที่เราไม่ได้ตกลงที่จะจัดการให้

(4) สัญญาที่เราทำกับคุณเกี่ยวกับบริการที่เราตกลงว่าจะจัดหาหรือจัดการให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของเรา ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจว่าบริการดังกล่าวได้ถูกให้บริการอย่างถูกต้องหรือไม่

(5) โปรดทราบว่า เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือผลรวมอื่น ๆ ของคำอธิบายใด ๆ (1) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ เกี่ยวกับการจองของคุณก่อนที่เราจะยอมรับ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานหรือได้รับผลกระทบหากเราละเมิดสัญญาของเรากับคุณหรือ (2) ซึ่งไม่ได้เกิดจากการผิดสัญญาหรือความผิดอื่น ๆ โดยตัวเรา หรือพนักงานของเราที่เราจะรับผิดชอบแทนพวกเขา หรือซัพพลายเออร์ของเรา นอกจากนี้เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ

(6) คุณต้องให้ความช่วยเหลือกับเราและบริษัทประกันของเราด้วยตามที่เราร้องขอด้วยความเหมาะสม คุณต้องแจ้งให้เราทราบและผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการร้องเรียนของคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง หากได้รับการร้องขอให้ทำเช่นนั้น คุณจะต้องโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีต่อผู้จัดหาหรือบริษัทประกันของเราให้กับเรา หรือผู้ใดก็ตามที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือการร้องเรียนของคุณ (หากบุคคลที่เกี่ยวข้องอายุต่ำกว่า 18 ปี พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของพวกเขาต้องทำเช่นเดียวกัน) คุณต้องตกลงที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราและบริษัทประกันของเรา หากเราหรือบริษัทประกันของเราต้องการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนมา

 1. การร้องเรียนและปัญหา : ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณมีเหตุผลที่จะร้องเรียนหรือประสบปัญหาใด ๆ กับการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว คุณจะต้องแจ้งผู้ให้บริการที่เป็นปัญหาทันที การแจ้งเตือนด้วยวาจาใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด เราไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าเราจะทราบปัญหาหรือข้อร้องเรียน คุณต้องเขียนถึงทีมงานบริการลูกค้าของเราในสถานที่ที่คุณเยี่ยมชมภายใน 28 วันหลังจากสิ้นสุดการเยี่ยมชมสถานที่นั้น กรุณาให้ข้อมูลอ้างอิงการจองของคุณและรายละเอียดทั้งหมดของการร้องเรียนของคุณ สำหรับการร้องเรียนและการเรียกร้องทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยส่วนบุคคล เรารู้สึกเสียใจที่เราไม่สามารถรับผิดชอบหากคุณไม่แจ้งการร้องเรียนหรือการเรียกร้องทั้งหมดตามข้อนี้
 1. ความรับผิดชอบของคุณ : การจองจะถูกยอมรับในความเข้าใจว่าโดยปกติแล้วทุกคนมีสุขภาพที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการทางกายภาพของการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเอกสารการเดินทางและเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพที่จำเป็นก่อนออกเดินทาง เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่การขนส่งหรือไปยังประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวของเราตั้งอยู่ เนื่องจากความล้มเหลวในการพกพาเอกสารที่ถูกต้องของคุณ
 1. เงื่อนไขของซัพพลายเออร์ : บริการหลายอย่างที่ใช้ในการเยี่ยมชมของคุณนั้นจัดหาโดยซัพพลายเออร์อิสระ ซัพพลายเออร์เหล่านั้นให้บริการเหล่านี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บางอย่างอาจจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของซัพพลายเออร์ที่มีต่อคุณ โดยปกติจะเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ดูข้อ 9 (3)) สำเนาของส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีให้บริการตามคำขอจากซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
 1. คำขอพิเศษและปัญหาทางการแพทย์

หากคุณมีคำขอพิเศษใด ๆ คุณจะต้องแจ้งเราเมื่อทำการจอง แม้ว่าเราจะพยายามส่งคำขอที่สมเหตุสมผลไปยังซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง แต่เราเสียใจที่เราไม่สามารถรับประกันคำขอใด ๆ ได้ การไม่ปฏิบัติตามคำขอพิเศษใด ๆ จะไม่เป็นการผิดสัญญาในส่วนของเรา การยืนยันว่าคำขอพิเศษได้รับการบันทึกหรือส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์หรือการรวมคำขอพิเศษไว้ในใบแจ้งหนี้การยืนยันของคุณหรือเอกสารอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตามคำขอนั้น เว้นแต่จะได้รับการยืนยันเป็นพิเศษ คำขอพิเศษทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

 1. การตรวจสอบและบันทึกการโทร เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับมาตรฐานการบริการสูงสุดเราอาจตรวจสอบและบันทึกการโทรของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเส้นทางไปยัง ซีไลฟ์ แบงคอก

 1. ที่จอดรถ กรุณาตรวจสอบที่จอดรถ การจอดรถเป็นความเสี่ยงของเจ้าของรถเสมอ

 

กฎและระเบียบของโรงภาพยนตร์ 4 มิติ

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน
(ภาพยนตร์รอบสุดท้าย 19.00 น.)

 • กิจกรรมชมภาพยนตร์ 4 มิติเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองตลอดการรับชม
 • สตรีมีครรภ์ ผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังและคอ หรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หรือ ส่วนสูงไม่ถึง 100 ซม สามารถรับชมภาพยนตร์ โดยนั่งที่นั่งพิเศษ (Priority seat) และอยู่ในความดูแลของผู้ติดตามหรือผู้ปกครองตลอดการรับชม
 • คาดเข็มขัดที่นั่งตลอดระยะเวลารับชม
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าโรงภาพยนตร์
 • ผู้ใช้รถเข็น Wheelchair กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่รับชม

 

ต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:

- การพกพาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไป (รวมถึงน้ำ)

- การพกพาอาวุธหรืออาวุธปืนทุกชนิดเข้าไป

- การสูบบุหรี่

- การบันทึกและถ่ายภาพภายในหอโรงภาพยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทีมงาน ซีไลฟ์ แบงคอก

 

ภาระผูกพันของผู้เข้าชม:

 • โปรดจองรอบแสดงที่คุณชื่นชอบที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าหอประชุมอย่างน้อย 15-20 นาที ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายทุก 30 นาทีโดยมีจำนวนจำกัด หากที่นั่งในรอบการแสดงที่คุณต้องการนั้นถูกจองเต็ม โปรดรอรอบการแสดงถัดไป
 • เมื่อได้รับแว่นตา 3 มิติให้ตรวจสอบสภาพของมันและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีหากพบข้อบกพร่อง หากพบความเสียหายของแว่นตาหลังจากลูกค้าเข้าสู่หอประชุม จะถือว่าแว่นตาได้รับความเสียหายจากลูกค้า ในกรณีที่แว่นตา 3มิติ เกิดความเสียหายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ทันทีและเปลี่ยนแว่นตา
 • ลูกค้าจะต้องมีตั๋วโรงภาพยนตร์ที่ถูกต้องสำหรับรอบการแสดงนั้นๆ
 • อย่ารบกวนลูกค้ารายอื่นและทำลายประสบการณ์การชมภาพยนตร์ของพวกเขา
 • อย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • อย่าวางเท้าบนที่นั่ง คิดถึงคนอื่นด้วย
 • ห้ามพกพากระเป๋าเป้สะพายหลัง / กระเป๋าสำหรับออกกำลังกายขนาดใหญ่และวัตถุขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่สามารถ จำกัดการเคลื่อนไหวของคนอื่นระหว่างแถว อันอาจทำให้เกิดสถานการณ์อันตรายในระหว่างการอพยพฉุกเฉิน
 • เมื่อออกจากหอประชุมจะต้องคืนแว่นตา 3มิติ ให้กับเจ้าหน้าที่
 • ในตอนท้ายของรอบการแสดง ลูกค้าจะต้องออกจากหอประชุมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานสามารถทำความสะอาดสำหรับรอบการแสดงถัดไป
 • ซีไลฟ์ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบการแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ซีไลฟ์ แบงคอกขอแนะนำว่า:

 • อย่านำทารกเข้าชมการแสดงเพราะเสียงที่ดังอาจทำให้ทารกอารมณ์เสีย
 • คุณสมบัติของโรงภาพยนต์ 4 มิติ มีผลกระทบทางกายภาพเช่นการเคลื่อนไหวของเก้าอี้ / การสั่นสะเทือน, แสงแฟลช, ลม, หมอก,ควันและอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมหากคุณมีอาการป่วยหรือพิการ ไม่แนะนำการรับชมแบบ 4มิติ สำหรับทุกคนดังต่อไปนี้:

o ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือภาวะหัวใจ

o ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่หลังหรือศีรษะหรือคอ

o ผู้ที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์หรือความพิการที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของที่นั่งหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

o ผู้ที่มีโรคลมชักที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อน

o ผู้ที่ตั้งครรภ์

o ผู้ที่มีปัญหาการหายใจหรืออาการแพ้ต่อกลิ่นหรือสารเคมี

o ผู้ที่ไวต่อความรู้สึก

o ผู้ที่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือสารพิษอื่น ๆ

o ผู้ที่เมารถ

o ผู้ที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 3.4 ฟุต (102 ซม.)

o ผู้สูงอายุ

o ผู้พิการ

 • กรุณามองหาพนักงานและแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับบุคคลที่ละเมิดกฎระเบียบภายในโรงภาพยนต์
 • ซีไลฟ์ แบงคอก ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัว อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับของหายและเก็บได้ ภายในโรงภาพยนต์ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

กฎและข้อบังคับของกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. (รอบสุดท้าย 19.00 น.)
ปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดระหว่าง 13.30 น. – 14.30 น.

 • กิจกรรมนี้สำหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี นั่งเรือท้องกระจก โดยลำพัง โดยจะต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • กรุณาจองรอบเรือ ก่อนร่วมกิจกรรม
 • เพื่อความปลอดภัย ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้เซลฟี่ ขณะร่วมกิจกรรม
 • ไม่อนุญาตให้นำขนม ขวดน้ำ แก้วเครื่องดื่ม ลงเรือ
 • โปรดระวังทรัพย์สินส่วนตัว เช่น แว่นตา, โทรศัพท์มือถือ ตกลงไปในน้ำ

 

ภาระผูกพันของผู้เข้าชม:

โปรดจองรอบได้ที่เคาน์เตอร์ Glass Bottom Boat อย่างน้อย 15-20 นาที กิจกรรมจะเปิดให้บริการทุก ๆ 5-10 นาทีโดยมีจำนวนที่นั่งจำกัด

 

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอแนะนำว่า:

 • ห้ามพาทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไปทำกิจกรรมโดยไม่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง เพราะดำเนินการในถังหลักที่มีฉลาม กระเบนและสิ่งมีชีวิตทางทะเลว่ายอยู่
 • ซีไลฟ์ แบงคอกไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัว อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับของหายและเก็บได้ ภายในโรงภาพยนต์ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

 

กฎและข้อบังคับของกิจกรรมชมเบื้องหลังการถ่ายทำ

ซีไลฟ์ แบงคอกขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการเป็นรอบตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 15.15 น. (รอบสุดท้าย)
**โปรดตรวจสอบรอบกิจกรรมกับพนักงาน**

 • กิจกรรมนี้สำหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ร่วมกิจกรรมโดยลำพัง จะต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ทำการจองรอบก่อนร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมกิจกรรม
 • งดถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ ในส่วนการเดินชมเบื้องหลังการแสดง

 

ภาระผูกพันของผู้เข้าชม:

โปรดจองรอบที่คุณชื่นชอบได้ที่เคาน์เตอร์ กิจกรรมชมเบื้องหลังการถ่ายทำ อย่างน้อย 15-20 นาที กิจกรรมจะเปิดให้บริการทุก ๆ 30 นาทีโดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมจำกัดในแต่ละรอบ

 

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอแนะนำว่า:

ซีไลฟ์ แบงคอก ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัว อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับของหายและเก็บได้ ภายในโรงภาพยนต์ ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

กฎและข้อบังคับของกิจกรรมดำน้ำ

ดำน้ำกับฉลาม

 • มี 3 รอบต่อวัน 
 • ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการดำน้ำในถังหลักซึ่งมีปลาต่างๆ ฉลาม กระเบนและอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ผู้เยี่ยมชมเพียง 2 คนสามารถดำน้ำด้วยกันในเวลาเดียวกันภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ นักดำน้ำผู้ชำนาญการ
 • กิจกรรมผจญภัยนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13-55 ปีเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมไม่ควรมีปัญหาทางการแพทย์ใด ๆ และจะเป็นการดีหากไม่ขึ้นเครื่องบินภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

ภาระผูกพันของผู้เข้าชม:

 • กรุณาจองรอบเวลาดำน้ำที่คุณชื่นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันที่

(a) เคาน์เตอร์ขายหน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

(b) โทร 063-256-4564 (คุณไผ่) เพื่อทำการจองล่วงหน้า

 • กรุณาแสดงตัวที่เคาน์เตอร์ขาย 10-15 นาทีก่อนเวลาดำน้ำ

 

ซีไลฟ์ แบงคอก ขอแนะนำว่า:

 • โปรแกรมดำน้ำทั้งหมดรวมกับค่าผ่านประตูของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ทั้งหมดและ USB สำหรับภาพถ่ายและวิดีโอแล้ว
 • ซีไลฟ์ แบงคอก ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางการดำน้ำและข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Health