ข้ามไปข้อมูลหลัก
Sharkwalk2

เริ่มภารกิจดูฉลามอย่างใกล้ชิด ดูปลาฉลามยักษ์ได้แล้วที่ซีไลฟ์

อีกความท้าทายและตื่นเต้นกับกิจกรรม Shark Walk สำหรับหลายคนที่มีความฝันอยากดูฉลามอย่างใกล้ชิด สัมผ้สกับการดูปลาฉลามกว่า 4 สายพันธ์ุได้แล้วที่ซีไลฟ์

ซื้อบัตรเข้าชม
Health