ข้ามไปข้อมูลหลัก

มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัย

ซีไลฟ์ แบงคอก ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยแพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซีไลฟ์แบงคอกจึงส่งเสริมการใช้มาตราการการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อชั่วโมง หากจำนวนเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาลูกค้ารอจนกว่าจำนวนผู้เข้าชมจะลดลง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆของลูกค้าทุกท่านและพนักงานของเรา

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

มาเที่ยวซีไลฟ์ แบงคอกอย่างปลอดภัย!