ข้ามไปข้อมูลหลัก

มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัย

ซีไลฟ์ แบงคอก ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยแพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซีไลฟ์แบงคอกจึงส่งเสริมการใช้มาตราการการท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างตลอดการเข้าชม และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อชั่วโมง หากจำนวนเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ขอความกรุณาลูกค้ารอจนกว่าจำนวนผู้เข้าชมจะลดลง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่างๆของลูกค้าทุกท่านและพนักงานของเรา

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

มาเที่ยวซีไลฟ์ แบงคอกอย่างปลอดภัย!

ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือบัตรสมาชิก

  • ซีไลฟ์ แบงคอก มีความยินดีที่จะขยายสถานภาพวันหมดอายุของบัตรสมาชิกรายปี Annual Pass ให้กับลูกค้าที่ซื้อบัตรรายปีระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 เพิ่มอีก 2 เดือนนับจากวันหมดอายุเดิมโดยอัตโนมัติ
  • โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือบัตรสมาชิกรายปีเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้  และประกาศทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซด์ของเรา : https://www.facebook.com/381922280850/posts/10158935702485851/