ข้ามไปข้อมูลหลัก

ทัศนศึกษา

S8

โปรแกรมทัศนศึกษา

ซีไลฟ์ แบงคอก มีการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักของเราคือ ʺการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้พวกเขาใส่ใจ และให้ความสนใจในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลʺ

New QR School As Of 13 Nov 2023

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และทำการจอง สามารถแสกน QR code ได้เลย

Touchpool

ทำไมต้องเลือกเรา

ซีไลฟ์ แบงคอก มีโปรแกรมการศึกษาชั้นเยี่ยมที่โดดเด่นและน่าสนใจ

โปรแกรมการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจได้ง่ายและดีไซน์โปรแกรมให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

A07 01

เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียน

ซีไลฟ์ แบงคอก ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ทั้งอนุบาล ประถม มัธยม โดยมีทั้งโปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ตลอดจนความสามารถในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ia 1700000008

การจองโปรแกรมทัศนศึกษา

ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนทุกวัยได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ซึ่งเราดีไซน์โปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ติดต่อจองการเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติม

คุณ อัยนาอ์ 084 0881603 (เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Health