ข้ามไปข้อมูลหลัก

จองกรุ๊ปทัศนศึกษา

Aw Sealife Popula Zone 01

เปิดประสบการณ์ใต้ท้องทะเล

ส่งเสริมแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนทุกวัย ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นทั้งในส่วนของปลาทะเลและปลาน้ำจืด สนุกตื่นเต้นกับอุโมงค์ทางเดินใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนป่าดิบชื้นและโซนใหม่ Penguin Ice Playground

ทุกประสบการณ์ที่รอคอยผู้มาเยือนพร้อมนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อโลกแห่งท้องทะเล

ดาวน์โหลดเอกสารเสนอราคา พร้อมแบบฟอร์มการจอง

โปรแกรมสำหรับนักเรียน

ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนทุกวัยได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ซึ่งเราดีไซน์โปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น สำหรับ กรุ๊ปนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาท/ต่อพนักงาน 1 คน กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน ติดต่อจองการเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณ อัยนาอ์ 084 0881603 (เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น!)

 
โปรแกรมระดับอนุบาล
สำหรับนักเรียชั้นอนุบาล

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

โปรแกรมสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย (ป.1-ป.6)
สำหรับนักเรียนประถมต้น

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

โปรแกรมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
สนใจโปรแกรม 1 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

พนักงานนำชมฟรี 1 คน
สำหรับกรุ๊ปทัศนศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาทต่อพนักงาน 1 คน พนักงานนำชม 1 คนดูแลนักเรียนจำนวน 50 คน (จำนวนมากสุด)

พนักงานนำชมฟรี 1 คน
สำหรับกรุ๊ปทัศนศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาทต่อพนักงาน 1 คน พนักงานนำชม 1 คนดูแลนักเรียนจำนวน 50 คน (จำนวนมากสุด)

ไม่เสียค่าเข้าชมสำหรับคุณครู
ฟรี!ค่าเข้าชมสำหรับคุณครู ในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1ท่าน เฉพาะกรุ๊ปที่มีนักเรียนขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป

ไม่เสียค่าเข้าชมสำหรับคุณครู
ฟรี!ค่าเข้าชมสำหรับคุณครู ในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1ท่าน เฉพาะกรุ๊ปที่มีนักเรียนขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป

ฟรี! เอกสารการเรียนรู้แจกให้กับนักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรม

ฟรี! เอกสารการเรียนรู้แจกให้กับนักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม

Health