ข้ามไปข้อมูลหลัก

จองกรุ๊ปทัศนศึกษา

Aw Sealife Popula Zone 01

เปิดประสบการณ์ใต้ท้องทะเล

ส่งเสริมแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนทุกวัย ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นทั้งในส่วนของปลาทะเลและปลาน้ำจืด สนุกตื่นเต้นกับอุโมงค์ทางเดินใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนป่าดิบชื้นและโซนใหม่ Penguin Ice Playground

ทุกประสบการณ์ที่รอคอยผู้มาเยือนพร้อมนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อโลกแห่งท้องทะเล

ดาวน์โหลดเอกสารการจอง

โปรแกรมสำหรับนักเรียน

ซีไลฟ์ แบงคอก เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนทุกวัยได้เข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเรา ซึ่งเราดีไซน์โปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น สำหรับ กรุ๊ปนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาท/ต่อพนักงาน 1 คน กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน ติดต่อจองการเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณหลี 083-989-2590 (เฉพาะกรุ๊ปโรงเรียนเท่านั้น!)

 
โปรแกรมระดับอนุบาล
สำหรับนักเรียชั้นอนุบาล

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

โปรแกรมสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย (ป.1-ป.6)
สำหรับนักเรียนประถมต้น

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

โปรแกรมสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
สนใจโปรแกรม 1 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

ราคาพิเศษ

฿200

นักเรียน

ราคาพิเศษ

฿300

ครู

พนักงานนำชมฟรี 1 คน
สำหรับกรุ๊ปทัศนศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาทต่อพนักงาน 1 คน พนักงานนำชม 1 คนดูแลนักเรียนจำนวน 50 คน (จำนวนมากสุด)

พนักงานนำชมฟรี 1 คน
สำหรับกรุ๊ปทัศนศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน 50 คน ซีไลฟ์ แบงคอก จัดพนักงานนำชม 1 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับในกรณีที่ จำนวนนักเรียนในกรุ๊ปไม่ถึง 50 คน และต้องการพนักงานนำชม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคา 500 บาทต่อพนักงาน 1 คน พนักงานนำชม 1 คนดูแลนักเรียนจำนวน 50 คน (จำนวนมากสุด)

ไม่เสียค่าเข้าชมสำหรับคุณครู
ฟรี!ค่าเข้าชมสำหรับคุณครู ในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1ท่าน เฉพาะกรุ๊ปที่มีนักเรียนขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป

ไม่เสียค่าเข้าชมสำหรับคุณครู
ฟรี!ค่าเข้าชมสำหรับคุณครู ในอัตรานักเรียน 10 คน ต่อครู 1ท่าน เฉพาะกรุ๊ปที่มีนักเรียนขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป

ฟรีกิจกรรมทัวร์ชมเบื้องหลังการจัดแสดง
สงวนสินธิ์สำหรับ Program AEC เท่านั้น

ฟรีกิจกรรมทัวร์ชมเบื้องหลังการจัดแสดง
สงวนสินธิ์สำหรับ Program AEC เท่านั้น

ฟรี! เอกสารการเรียนรู้แจกให้กับนักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรม

ฟรี! เอกสารการเรียนรู้แจกให้กับนักเรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนจะได้รับเอกสารการเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม: ภาพยนตร์ 4 มิติ หรือ นั่งเรือท้องกระจก สามารถเลือกกิจกรรมเพิ่มเติม ในราคากิจกรรมละ 100 บาทต่อคน

ดาวน์โหลดราคาสำหรับกรุ๊ปนักเรียน นักศึกษา ปี 2566

กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม

Health