ข้ามไปข้อมูลหลัก

โชว์ให้อาหารปลาเสือพ่นน้ำ

  • ทุกวัน
  • รอบโชว์ 11.45 น.
  • เข้าชมฟรี
  • ซีไลฟ์ แบงคอก, ป่าดิบชื้นโบราณ
  • ทุกวัย
ร่วมลุ้น และชมการให้อาหารปลาเสือพ่นน้ำสุดแปลก และอัศจรรย์

ซื้อบัตรเข้าชม

Health