ข้ามไปข้อมูลหลัก
Corlareaf 2

แนวปะการัง

พบกับ "คอรัลรีฟ" รับชมความสวยงามของแนวประการัง ฝูงปลา และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใต้ท้องทะเล

รู้หรือไม่?

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญอันหนึ่ง โดยจัดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด เป็นกำแพงกันคลื่นลมที่จะเข้ามาสู่ชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

Health