ข้ามไปข้อมูลหลัก

แนวแอ่งหินเรียนรู้

เปิดประสบการณ์ใหม่สุดใกล้ชิดกับดาวทะเลผ่าน โซนแอ่งหินเรียนรู้ที่ให้คุณได้ได้สัมผัสดาวทะเลตัวจริงเสียงจริง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้คำแนะนำและให้ความรู้กับทุกท่าน

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, แอ่งหินเรียนรู้
A01 02

แอ่งหินเรียนรู้

แอ่งหินจะปรากฎขึ้นเมื่อน้ำลดลง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณแอ่งหินนี้ ต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนและระดับความเค็มของน้ำทะเล

มาร่วมกันเปิดประสบการณ์สุดใกล้ชิดกับดาวทะเลผ่าน โซนแอ่งหินเรียนรู้ที่ให้คุณได้ได้สัมผัสดาวทะเลตัวจริงเสียงจริง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้คำแนะนำและให้ความรู้กับทุกท่าน

Health