ข้ามไปข้อมูลหลัก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า partners

สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า Partner โดยซื้อผ่านรหัสโปรโมชั่นเท่านั้น!

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าในเครือข่าย AIS เพื่อทำการใช้สิทธิ์ ซื้อบัตรผ่านเข้าชม "ซีไลฟ์ แบงคอก" พร้อมกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก (กิจกรรมเหมาะกับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป)
 • เพียงกดรับสิทธิ *545*17*1# และโทรออก
 • **ราคาพิเศษ 700 บาท สำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงช่วงHigh season ตามปฏิทินของทางซีไลฟ์ แบงคอกเท่านั้น**
 • บัตรเข้าชมนี้มีอายุ 1 วัน กรุณาใช้บริการและทำกิจกรรมดังกล่าวภายในวัน
 • ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมโดยลำพัง
 • ขอสงวนสิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะชาวไทย หรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่สามารถแสดงวีซ่าที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า KTC crdit/debit card ซื้อบัตรผ่านเข้าชม "ซีไลฟ์ แบงคอก"พร้อมกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก (กิจกรรมนั่งเรือท้องกระจกเหมาะกับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป)
 • **ราคาพิเศษ 700 บาท สำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึงช่วงHigh season ตามปฏิทินของทางซีไลฟ์ แบงคอกเท่านั้น**
 • เพียงรับรหัสแลกซื้อได้จากทาง KTC website
 • บัตรเข้าชมนี้จะต้องใช้บริการภายในวันเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมโดยลำพัง
 • ขอสงวนสิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะชาวไทย หรือผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่สามารถแสดงวีซ่าที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า AIS สมัครบัตรสมาชิกรายปีเข้าชมในวันธรรมดาในราคาพิเศษ
 • เพียงรับรหัสแลกซื้อได้จากทาง AIS โดยกดรับรหัสที่เบอร์ *545*17*4# โทรออก
 • ขอสงวนสิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
 • เฉพาะลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและสามารถแสดงเอกสารมีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
Health