ข้ามไปข้อมูลหลัก

กระเบนท้องน้ำ

ลักษณะเด่นของปลากระเบนชนิดนี้คือ หัวที่กลมมนและสันหนามที่ขึ้นอยู่บนหัว พบได้ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นใกล้กับชายฝั่ง อาหารหลักของพวกมันเป็นสัตว์จำพวกปูและหอย กระเบนท้องน้ำถูกคุกคามอย่างหนักจากการประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, กระเบน