ข้ามไปข้อมูลหลัก

ปูแมงมุมยักษ์

ปูแมงมุมยักษ์มีขาที่ยาวมากที่สุดในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง โดยมีขายาวได้ถึง 5.5 เมตร ปูแมงมุมยักษ์เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี และถือว่าช่วยส่งเสริมระบบนิเวศอีกด้วย เพราะมันกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร แต่พวกมันมีสายตาที่ไม่ดี จึงต้องใช้อวัยวะรับส่งสัญญาณที่อยู่ที่ขาในการช่วยหาอาหาร

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, โพรงหินอำพราง

ปูยักษ์ที่มีขายาวที่สุดดในโลก

ปูแมงมุมยักษ์มีขาที่ยาวมากที่สุดในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง โดยมีขายาวได้ถึง 5.5 เมตร ปูแมงมุมยักษ์เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี และถือว่าช่วยส่งเสริมระบบนิเวศอีกด้วย เพราะมันกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร แต่พวกมันมีสายตาที่ไม่ดี จึงต้องใช้อวัยวะรับส่งสัญญาณที่อยู่ที่ขาในการช่วยหาอาหาร