ข้ามไปข้อมูลหลัก

หมึกยักษ์

ลองทายดูซิว่า สิ่งมีชีวิตใดที่มีหัวใจสามดวง มีหนวดถึงแปดเส้น และมีสมองเป็นรูปโดนัท? คำตอบก็คือ หมึกยักษ์!

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, โพรงหินอำพราง

หมึกยักษ์แปซิฟิก

หมึกยักษ์แปซิฟิก เป็นหมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีแขนยาวได้ถึง 4 เมตร อันที่จริงในร่างกายของหมึกยักษ์แปซิฟิกนั้น ไม่มีส่วนที่เป็นกระดูกเลย จึงทำให้มันสามารถยืดหดตัวได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยเหตนี้ หมึกยักษ์แปซิฟิกจึงสามารถลอดรูที่มีขนาดเล็กกว่าขากรรไกรของตัวมันเอง ซึ่งนับเป็นส่วนเดียวของร่างกายที่มีความแข็ง

พวกมันคือนิยามแห่งไหวพริบของท้องทะเล มันคือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ชาญฉลาดเหนือการรับรู้ของพวกเรานอกจากนั้นพวกมันยังสามารถเปลี่ยนสีเพื่ออำพรางตัวได้อย่างสมบูรณ์กับสภาพแวดล้อม และช่วยให้พวกมันแอบล่าเหยื่อและซ่อนตัวจากนักล่า