ข้ามไปข้อมูลหลัก

ปลาปักเป้า

รู้หรือไม่ เนื้อของปลาปักเป้ามีพิษร้ายแรงและอาจทำให้ผู้ที่รับประทานเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ปลาปักเป้ายังมีวิธีการป้องกันตัวเองจากศัตรู คือการพองตัวโดยการดื่มน้ำทะเลหรือดูดอากาศเข้าไปในร่างกาย

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, แนวปะการัง