ข้ามไปข้อมูลหลัก

กระเบนโรนัน

กระเบนโรนันเป็นปลากระดูกอ่อนที่จัดอยู่ในกลุ่มกระเบน อาศัยบริเวณพื้นทะเล ใช้ปากที่อยู่ใต้ลำตัวกินสัตว์เปลือกแข็งเป็นอาหาร

  • ซีไลฟ์ แบงคอก, กระเบน