ข้ามไปข้อมูลหลัก
Deep sea 7-meters aquarium offer immersive underwater world experience. Mermaid Dive show available during show hours in Sea Life Bangkok Ocean World.

สำรวจโลกใต้ทะเลของมหาสมุทรเขตร้อนได้ที่ซีไลฟ์ แบงกอก

ร่วมสำรวจมหาสมุทรเขตร้อนได้ที่ซีไลฟ์ แบงคอก แท็งก์น้ำสูงกว่า 7 เมตร ที่สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจโลกใต้ทะเลแบบใกล้ชิดที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

รู้หรือไม่?

รู้หรือไม่ ปลานโปเลียนหรือปลานกขุนทองหัวโหนก เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง โดดเด่นด้วยลำตัวที่มีสีเขียวยาวถึง 2 เมตร

Coral
Health