ข้ามไปข้อมูลหลัก
Dive Communication Show At Deep Reef Resized

มหาสมุทรเขตร้อน

ตื่นตะลึงไปกับการสำรวจมหาสมุทร ในโซน "มหาสมุทรเขตร้อน" ผ่านแท็งก์น้ำขนาดบิ๊กเบิ้มที่สูงกว่า 7 เมตร 

รู้หรือไม่?

รู้หรือไม่ ปลานโปเลียนหรือปลานกขุนทองหัวโหนก เป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง โดดเด่นด้วยลำตัวที่มีสีเขียวยาวถึง 2 เมตร

Coral
Health