ข้ามไปข้อมูลหลัก

บัตรเข้าชมซีไลฟ์เดี่ยว

บัตรเข้าชมราคาพิเศษ ลด 10%

ส่วนลด 10%

  • ซื้อบัตรเข้าชม "ซีไลฟ์ แบงคอก"เท่านั้น
  • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม
  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชมฟรี และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมตามลำพัง